Flockförsäkring


Flockförsäkring

Flockförsäkring är för er med minst 4 hundar och uppåt. Med en flockförsäkring så är alla hundar i flocken skyddade av en försäkring. Detta gör så att ni behöver inte ha en hundförsäkring för varje individ, vilket gör det mycket smidigare och billigare för er.

Man kan även teckna till en extra livförsäkring separat för varje hund om man vill det.

Att tänka på i en flockförsäkring är att det är ett gemensamt veterinärvårdsbelopp på samtliga hundar.

I en vanlig hundförsäkring så gäller hela det beloppet för just den hunden, men med en flockförsäkring så delar samtliga hundar på ett gemensamt belopp.

Det beloppet varierar från 60 000kr till 120 000 kr beroende på vilket bolag ni väljer. Annars så fungerar det som en vanlig hundförsäkring.


Flockförsäkring


Det är några bolag som erbjuder flockförsäkring och de listar vi här nedan.


If hundförsäkringar har sedan 2019-01-01 tagit bort sin flockförsäkring, så hos dem kan man inte längre teckna en flockförsäkring tyvärr.

Inte heller ICA ,Svedea ,Dina eller Bought By Many har någon flockförsäkring att erbjuda sina kunder.


Några punkter att tänka på när man ska välja en flockförsäkring är:


Ersättningsnivåer

Det är den gemensamma ”potten” för hundarna i flocken under ett kalendeår.

Det kan vara säkrast att ha ett litet högre belopp här då man få tänka på att det kan handla om många hundar.


Självriskperioden på en flockförsäkring

Den är vanligast på 125 dagar, men moderna flockförsäkring har hela 180 dagar.


Vem kan teckna en flockförsäkring

Hos exempelvis Sveland så måste man vara en kenneluppfödare för att få teckna en flockförsäkring, likaså hos Agria Guld paket. Hos Folksam och Moderna får vem som helst teckna en flockförsäkring.Försäkringsbolagen som erbjuder flockförsäkringarFolksam flockförsäkring


Hos folksam kan alla med minst 4 stycken hundar teckna en flockförsäkring, hundarna måste ha blivit 6 veckor gamla och får inte ha fyllt 7 år.

Deras självrisker ligger på en normal nivå 3000 kr i fast och 25 % rörlig del. Folksams ersättningsbelopp är det högsta på marknaden vad gäller flockförsäkringar på 120 000 kr. Ersättningen gäller sedan hela livet.

Självriskperioden är 125 dagar vilket får klassas som normalt. Det är en karens på 20 dagar för sjukdomar vid tecknandet av försäkringen vilket alla försäkringsbolag använder sig av.

Man kan även teckna livförsäkring på varje enskild individ om man vill ha det.

En liten bonus är om man har en kennel då ingår nämligen Ansvars & Rättskyddförsäkring


Reseförsäkring folksam

Skyddsbelopp

120 000 kr

Fast självrisk

3000 kr

Rörlig självrisk

25 %

självriskperiod

125 dagarModerna Flockförsäkring


Moderna hundförsäkring ligger ju i toppen bland försäkringsväljarna. Då ska vi se hur flockförsäkringen ser ut.

Hos Moderna måste man minst ha 10 hundar för att kunna teckna en flockförsäkring. Man kan ha upp till 20 hundar i försäkringen, men över det så får man teckna en försäkring till.

Från 6 veckors ålder kan man teckna försäkringen.

Den fasta självrisken på moderna flockförsäkring är 5000 kr, med en rörlig självrisk på 25 %. Den fasta självrisken är den högsta av samtliga bolag som erbjuder försäkringen. Men man får även tänka på att självriskperioden är betydligt längre än de andra. Den är nämligen 180 dagar, där de andra bolagen har 125 dagars självriskperiod.

Veterinärvårdsersättningen har ett bra värde på 100 000 kr som står sig bra mot de övriga.

Karens på sjukdomar är 20 dagar från tecknandet av försäkringen.


Reseförsäkring moderna

Skyddsbelopp

100 000 kr

Fast självrisk

5000 kr

Rörlig självrisk

25 %

självriskperiod

180 dagar


Reseförsäkring sveland

Skyddsbelopp

60 000 kr - 120 000 kr

Fast självrisk

3000 kr

Rörlig självrisk

25 %

självriskperiod

125 dagarAgria flockförsäkringar


Agria har tre stycken nivåer av flockförsäkringar. De har brons, silver och guld.

I Guld räcker det med fyra stycken hundar för att kunna teckna en försäkring, men däremot så måste man ha ett godkänt kennelnamn hos Svenska kennelklubben.

I Brons & Silver så behöver man minst ha 10 hundar och de har ingen övre gräns för antal hundar.

Ersättningsnivåerna ser ut som följande

 

Agria guld och silver Är ersättning valbart på 90000 eller 120000

Brons så är ersättning för 10-19 hundar 60000 för 20 stycken eller fler hundar 90 000 kr

Självrisken på samtliga nivåer är 3000 kr med 25 % rörlig del.

Agria har 20 dagar sjukdom karens och 125 dagars självrisk period

Att tänka på:

Brons har begränsad veterinärvård för bland annat strålbehandlingar och tänder.

I guld så ingår Rättskydd & Ansvarsförsäkring.


Agria reseförsäkring

Skyddsbelopp

60 000 kr - 120 000 kr

Fast självrisk

3000 kr

Rörlig självrisk

25 %

självriskperiod

125 dagarSveland flockförsäkring


Sveland flockförsäkring är endast till för kenneluppfödare. Man får teckna försäkringen från att hundarna är 6 veckor gamla och man måste minst ha 6 stycken hundar. De har ingen övre gräns på antal hundar.

Veterinärvårdsersättningen är för 6 till 19 stycken hundar 80 000 kr. För 20 stycken eller fler 100 000 kr. Den fasta självrisken är 3000 kr med en rörlig del på 25 % och en självriskperiod på 125 dagar.

Sveland har 20 dagars karens på sjukdomar i en flockförsäkring

Hos Sveland ingår en Valpkullsförsäkring.


Det finns en del tillägg man kan teckna utöver flockförsäkringen som är dessa:

  • Medicin tillägg
  • Rehab tillägg
  • Personolycksfall tillägg
  • Liversättning är tillägg